Hver onsdag kl. 10.00 i juli kan du få kaffe og et rundstykke på kirketorvet - kom og få en snak!